23 Spiritüel Sembol ve Sır Bilgisi

Spiritüel sembol ve sırlardan bazılarını sizler için listeledik.

1.Allah her şeyi iki eliyle yarattı ama her iki eli de sağ eliydi. Veren el, alan elin üstündedir, üstündür. Veren de, alan da kendisi. Üçgen üç boyut yani yaşadığımız dünya madde, mekân, zamana bağlı dualite ile eğitim verilen beşinci boyuta geçiş okulu. Sınavlara hazırlanın.

2.İslam dini en eski dinlerden bu güne kadar olan tüm dinleri kabul eder ve kapsar. Bu yüzden ay ve yıldız olarak kadim bir sembol olarak geçer. Binlerce yıl evvel vardı bu sembol. Güneş erkeği, ay kadını, yıldız çocuğu temsil eder. Dünya dişidir. Ondan Toprak Ana deriz ve toprak dan yaratılıp her gün toprak yiyip toprakla besleniriz. Ve dönüş toprağadır. Ama ruh havadan alınan bir enerjidir. Dönüş havaya. Yani Allah’a. Her şey geldiği yere döner ve oyun biter. Merak etmeyin.

3.Gören üçüncü gözde oturur. Kuran’da derki siz beni göremezsiniz lakin bütün gözlerden gören benim der.

Demek ki bizden göreni bulacağız.

4.Bir sen var senden içeride. O seni bul. Bir bakan var senin gözünden o bakanı bul. Uyanış epifiz bezinin aktif hale gelmesiyle olur.

5.Sonsuzluk içinizde saklıdır. Sekiz sonsuzluğu, dokuz aşkı simgeler. Bütün âlem sende gizli. Dört büyük melek sende gizli. Kendinin bir sır olduğunu anlasaydın eğer kendini anlamaya çalışırdın.

6.Ağaç bütün dinlerde kutsaldır. Bize de istenmeyen bir şey olunca kulağımızı çekip, üç defa tahtaya vurma seromonisi öğretilmiştir. Eskiden ağacın on adım gerisine gidip, istek ve dileklerini söyleyip sonra üç defa vururlardı. Taht oyunlarında da hep ağacın altında yada ağaca tapınma şeklinde bu konu işlenmiştir. Ağaç kökleri ile ruhu, gövdesi ile bedeni ve kolları ile bize meyve vererek vermeyi göstermiştir.

7.Kobra yılanı sembol. Kundalini sembol ile aynıdır. Musa’nın asası da yine yılan ile sembol edilmiştir. Cennette Adem ile Hava’ya elmayı sunan da yılandı. Yılanın sırrını öğrenin. Sır aynanın arkasındaki zehirdir. Bu zehir kalay kurşun gibi zehirli elementlerdir. Bu zehir yılanın ağzındaki zehirdir. İnsanın kuyruk sokumunda uyuyan bu yılan uyanıp, kalpte yaratılan yani cennete yani dördüncü çakrada yaratılan insana der ki;  Adem’in elmasını yersen (yani boğaz çakrasındaki adem elması, yani sen ol dedi – oldu ayeti) tanrılar gibi olacaksın. Adem ile Hava beşinci çakraya ulaşmak ister. Fakat aşağı düşerler çünkü beşinci çakra ancak hak edenlere açıktır. Yılan ile beraber kök çakraya yani dünyaya inerler. Erkeklerin çoğu ilk iki çakrayı geçemez. (yeme içme ve cinsellik). Bilgili, okuyan, araştıran, sanat ile uğraşan erkekler bile yalnızca üçüncü çakraya kadar çıkarabilir. Dörde çıkabilmek için karşılıksız sevmek gerekir. Bunu da yapmak için ancak Arif olmak lazım. Teslim olmak lazım. İnanan olmak lazım. İşte anlayana sır ama ne anladığınızı da bilemem. Kendini bilen beni bilir, kendini bilmeyen beni kendi gibi bilir.

8.Yılan bilgedir, sizi yukarıya götürür. Kartal ise ruhunuz. Şamanizm de Tanrı olarak bilinir. Aslan gövdeniz çok güçlü ve kuvveti simgeler. Bütün hayat size sembol ile anlatılır. Sembolleri iyi okuyun.

9.Enerji merkezlerinde mühür vardır. Bu mühür farkındalık ile açılır ve her mührün açılması farklıdır. Tasavvufta her mührün açılışı zikirle olur. Bunu anlatan en güzel dizi Yunus Emre dizisinde Tapduk Emre’nin Yunusa verdiği zikirlerdir.

10.Zeytin çekirdeğinde zeytin ağacı, incir çekirdeğinde incir ağacı gizlidir. Acaba sende ne gizli.

11.Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Birinci dikkat de dost gibi görünenler, ikinci dikkatte düşman olabilirler. Birinci dikkat dünya alem-i, ikinci dikkat ise ahiret alemidir.

12.Toprak Ana, gök Baba. Anne alıcıdır. Baba vericidir. Yağmur yağar ki Toprak bereketlenir. Rahmân Göktür. Rahim dünyadır.

13.Hay’dan geliriz Hu ya gideriz. On’dan geliriz. On’a gideriz. Dönüş yalnız Ona dır.

10 sayısı Maya ve azteklerde Tanrı demekti. La ilahe / 0 sayısı..İlla Allah /1 sayısıdır. Yani bir ve sıfır. Yani on sayısı. Bu sırra Erenler. Ölümsüzlüğe erenler.

14.Bütün âlem matematik üzerine kurulmuştur. Bunu da Allah parmaklarımıza gizlemiştir. Yaratım 1 ve 0’dır. Yazılımcılar bilir. Evren Tanrı tarafından yazılan bir yazılımdır. Bizler ekrandaki görüntüleriz. Üç boyutlu madde mekân zamana bağlı yaşıyoruz. Artık uyanma zamanı gelmedi mi?

15.Hindistan’da bir çocuk doğduğu zaman bir rahibe götürürler. Rahip çocuğun eline bakarak onun nasıl bir hayat süreceğini ailesine anlatır. Herşey elimizde gizlidir.

16.Baş parmakları; anne-babamız. İşaret parmakları; erkek ve kız kardeşlerimiz. Orta parmak ise bizi gösterir. Yüzük parmakları eşimizi veya partnerimizi. Küçük parmak, çocuklarımızı anlatır. Her şey sembol olarak parmaklarda gizlidir.

17.Ayın ışığı yoktur. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Eğer ışığınız yoksa bir güneş bulun. Yolu bilmiyorsanız bir rehber bulun. Bir güneşiniz yoksa ortaya çıkamazsınız. Kendinizi gerçekleştiremezsiniz. Sizi size gösteren bir ayna bulun. Sizin hakikatinizi gösteren bir ayna. Şems ve Mevlana olun. Hakikat ehli kendini buluncaya kadar mürşidin ışığından beslenirler.

18.Anunnakiler. Ahir zamanda bütün sırlar açıklanacak. Artık sizin kim tarafından yaratıldığıniz açıklandı. Bilmemeniz için hep cehenem ile korkutuldunuz. Hâlbuki artık biliyorsunuz. 18 bin alem cennet cehennem sende gizlidir. Dört büyük melek de sende şeytan da midende oturmaktadır. Allah da sana şah damarından yakındır. Sizler bedeninizin yüzde beşini, beyninizin yüzde hiçini kullanıyorsunuz. Mutlu olun huzurlu olun Allah’ın sizden istediği bu. Siz topraktan geldiniz toprakla besleniyorsunuz ve bedeniniz toprak. İçinizdeki kelebeği farketmezseniz ölünce ne kelebeğin sizden ne de sizin kelebekten haberiniz olmayacaktır. Uyanın artık.

19.Elmanın gerçek adı almadır. Cennetden ayarılmamıza neden olan alma sembol olarak bizim sırrımızı saklar. Kesik kısmı üzerimizdeki manyetik alanı temsil eder. Merkezden biraz uzaktaki çizgi auramızı gösterir. Yanlamasına kesilince içinde beşgen çıkar Pentagram dır. Bizim beşinci boyut varlığımızı gösterir. İçindeki dik sap çizgisi bel kemiği ve sıratel mustakimdir. İnsan ve yaratılışı anlatır. Ama görebilene. Bu elma simgesini kullanan her şirket çok ilerlemiştir. Elma sırdır. Sırrı sırcıdan öğrenin.

20.Bu dünyaya görünenden görünmeyeni bulmaya geldik .

Kendini bilen Rabbini bilir.

Kendini bilen her şeyi bilir.

Kendini bilen nasıl bir mahlukat olduğunu bilir.

Kendini bilen alemin kendinde saklı olduğunu bilir.

Kendini bilen kızmaz, küsmez, alınmaz, tavır almaz, yargılamaz. Sadece külli iradeye teslim olup cüzi iradeden seyreder

21.Din, yol demektir. Yolda olana dindar deriz. Yoldan çıkmış olana dinsiz deriz. Uzak doğu da yol “Do” yol demektir. Mesela Aiki-do, Tekvan-do, Ju-do sondaki “Do” lar yol demektir. Ama şu bir gerçektir ki her yol ilahi olana çıkar. Dünyada ne kadar insan varsa o kadar da ilahi olana giden yol vardır. Kimseyi takip etmeyin. Kimsenin de sizi takip etmesine izin vermeyin. Bırakın herkes yoluna gitsin.

22.İnsan haç şeklinde dörde bölünmüştür. Tam ortadan bölünmede sağımız solumuzun aynasıdır. Buradaki sembol solunuz geçmiş, sağınız gelecektir. Sol gözünüz yaşlandıkça küçülür. İnsan geleceğe umutla bakarsa sağ gözü hep güler. Geçmişte mutsuzluk yaşamışsa sol gözü üzgün gibidir. Ayna karşısında yüzünüze bir  A-4 kağıdı ile yarısını kapatarak bakabilirsiniz.

23.Kendini aramayan insan, ölü insandır. Neyim, neden yaratıldım? Yaratılışın gayesi nedir? Beni kimler kontrol ediyor? Bana öğretilen her şey doğru mu? Hakikatim nedir? İnsanın kendi gerçekliği ile arasına dünya denen görüntü girmiş ve insanı kör etmiştir. Ayette der ki bu dünyada ama(kör) olanlar öbür dünyada da amadır. Artık uyanma zamanı gelmedi mi, yoksa hala mutsuz ve acı çekerek yaşamaya yani uyumaya devamı mı?

Anday Yolaç

Farkındalık Oluşturan 13 Spiritüel Nefes ve Enerji Bilgisi
Farkındalığınızı Arttıracak 35 Spiritüel Şifa Bilgisi
Yaşam Hiyerarşisi: Hayatı Yeniden Değerlendirmek

Dünyalite

Paylaştıkça çoğalır.

23 Spiritüel Sembol ve Sır Bilgisi” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DUNYALITE