Yüzyılın En Etkili 10 Spiritüel Kişisi

Listede son dönemlerin en etkili yabancı spiritüel düşünür ve yazarlarını kısaca özetleyerek listelemeye çalıştık.

1.George Gurdjieff

1894 yılında Rusya’da doğan George Ivanovich Gurdjieff, bir mistik ve ruhsal öğretmendi. Babası Yunanlı, annesi Ermeni’dir. Üstün yetenekli bir çocuk olduğu için din ve bilim alanlarında özel eğitimler aldı. İç Asya ve orta doğuda çok eski gelenekleri araştırdı ve disiplinini “Dördüncü yol” olarak adlandırdı.

Çağdaş insanı salt reflekslerle hareket edip düşünen özden yoksun bir varlık olarak niteleyen spiritüel filozoftur.

Yaşadığı dönemde bir ara ortadan kaybolan ve bu süreçte tasavvuf, zen, zerdüştlük vs. gibi öğretilerin gizli bilgilerine de ulaştığı iddia edilen bir filozoftur.

Gurdjieff’ in öğrencilerinden Rus asıllı Ouspensky‘ nin, Gurdjieff’le geçirdiği zamanı ve ondan öğrendiklerini konu alan “insanın gerçeği kendini bilmek” adlı eseri bulunmaktadır.

2.Jiddu Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti veya J. Krishnamurti, Hindistan asıllı düşünür, konuşmacı ve yazar.

1909 yılında Hindistan’da doğdu. Theosoρhical Society tarafından “dünya öğretmeni” olarak seçildiğinde henüz 13 yaşındaydı.

Tek amacının insanın özgürleşmesi; insana sınırlarını yıkması konusunda yardımcı olmak diyen düşünür. 

Üstat gibi sıfatları kabul etmeyerek düşüncelerini belirtmiştir.

Büyüleyici bir zekası olmamakla birlikte, mükemmel konulara değinen ve yaşamın özgürlük olduğunu savunan, doğruyu söylemeyip, doğruyu düşünmeni sağlayan sade anlatımı ile insan düşüncesini doğru yönde etkileyen, konularına göre karşıt görüştekilerin kaçınacağı bir düşünürdür. Bu derece hastalıklı bir topluma iyi entegre olmuş olmak, sağlıklı olmanın bir ölçüsü olamaz. şeklinde bir lafı vardır.

3.Deepak Chopra

Hint asıllı Amerikalı hekim yazar, konuşmacı ve alternatif tıp uzmanı Deepak Chopra 22 Ekim 1947 yılında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de doğdu.

Chopra aynı zamanda dünya çapında spiritüel eğitimler de veriyor. Bugüne kadar Cenevre’deki Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Londra Kraliyet Tıp Akademisi gibi önemli kuruluşlarda eğitim verdi.

4. Eckhart Tolle

Konuşma tarzı, vurgusu, sakinliği ile huzur dolu bir insandır. Kendi düşünce sistemini kurmuştur.

“Bir çocuk doğar ve doğduğunda kendisi hakkında hiçbir bilinci, bilgisi yoktur ve bir çocuk doğduğunda ilk olarak farkına vardığı kendisi değil “diğeridir”. Çünkü gözleri daima dışarıyı görür, elleri diğerlerine dokunur, kulakları başkasını işitir, burnu dışarıyı koklar. Tüm duyuları içe değil, dışa dönüktür. Doğmanın anlamı budur. Doğum “ego” ile başlar. ama ego ile sürdürmemek tamamen sizin seçiminiz.”

5.Osho

Osho, yaşamı boyunca aykırı olmuş ve kendisine yakıştırılan guru gibi sıfatlarla dalga geçmiş, anarşist ve provokatif bir mistiktir.

Doğu felsefesinin zenginlikten kaynaklandığını anlatabilmek için 93 rolls royce kuramını kendince uydurmuştur. Hayatı boyunca, en önemli mantrası bir jaina mantrası olan, “bilenin ayaklarına dokunuyorum” olmuştur.

Gülümsemenin yanına kahkaha atmayı koyan ve meditasyonu “multiple orgasm” olarak tarif eden tek kişidir. 1990 yılında öldüğünde, bir hindu gibi yakılmıştır.

6.Louise Hay

1926 yılında Amerika’da doğan kişisel gelişim yazarıdır. En ünlü kitabı 1984 yılında çıkan “you can heal your life” yazarın çok zorlu bir hayatı olmasına rağmen hayattan kopmayarak kitapları ve workshoplar ile insanlara yardım etmeye devam etmektedir… Tüm hastalıkların zihinsel nedenleri ve düşünce gücüyle tedavi konularında uzmanlaşmış, kendi kanser hastalığını yenmeyi başarmıştır.

7.Sri Nisargadatta Maharaj

1897 yılında doğan Hint filozof, ruhsal önder Hint maneviyatının Navnath Sampradaya tarikatının Inchgiri koluna mensuptur.

Osho, Eckhart Tolle ya da Krishnamurti gibi gibi okuması ve anlaması kolay değildir. Yoğun olarak Budizm felsefesine ait terimler kullanır ki, batılı insan bu terimleri bilmez.

“Yalnız bir tek hata yapıyorsunuz: siz içi dış, dışı iç gibi kabul ediyorsunuz. İçinizde olanı dışınızdaymış gibi, dışınızda olanı ise içinizdeymiş gibi algılıyorsunuz. Zihin ve duygular dışsaldırlar, fakat onları yakın ve mahrem iç hayatınız olarak kabul ediyorsunuz. Dünyanın nesnel olduğuna inanıyorsunuz, ama o tümüyle psişenizin bir projeksiyonudur. Temel yanılgı budur…”

8.Don Miguel Ruiz

1952 yılında Meksikada doğan Don Miguel Ángel Ruiz, Toltek spiritüel ve neoshamanistic konularda araştırmalar yapmıştır. Onun öğretileri mutluluğu elde etmek Antik Toltek öğretileri üzerinde yoğunlaşır.

“Başkalarının yaptıklarını, düşündüklerini, ima ettiklerini ya da söylediklerini kişisel algılamayın. Herkes kendi inanç sitemi içinde düşünür ve kendince yargılara varır. Bu felsefesinden hareketle aslında insanların, sizin hakkınızdaki düşünceleri sizin şahsınızdan çok kendileriyle ilgilidir.

“Zihninizi binlerce kişinin aynı anda konuştuğu ve kimsenin birbirini anlamadığı bir rüya” olarak niteler.

9. Carlos Castenada

Carlos Castaneda 1960’lı yılların başlarında mezuniyetine az kalmış bir insanbilim öğrencisiydi. O dönemlerde hayatını değiştirecek olan ‘Don Juan Matus’ adında yaşlı bir Kızılderili’yle karşılaşır. Castaneda, hocası Don Juan’la birlikte Amerika ve Meksika yerlileri arasında araştırmalar yapmaya başlar.

Don Juan kendisinin ERKLİ bir bilgi adamı ve bir BÜYÜCÜ olduğunu açıklarken, Carlos’u ise daha yeni tanıştığında çömez olarak niteler.

Castaneda, Don Juan’ın çömezi olarak, zamanla öğrenir ve yayımlanan sekiz kitabında bu çömezliğin değişik aşamalarını insalara aktarır.

10.Carl Sagan

1934’te Amerikada doğan astronomi profesörüdür. Amerikan uzay programlarında başlangıcından itibaren hep en önde önemli görevlerde bulunmuştur.

Carl Sagan‘ın bilim adamlığının yani sıra kendisini tanımamıza neden olan şey ise, bilimsel düşüncenin halk tarafından daha anlaşılır olması için yapmış olduğu çalışmalardır.

“Cosmos’un keşfi, kendimize giden keşif yolculuğudur” mesajını veren ve “Cosmos” isimli kitabında hayatın sırlarını sorgulayarak evrende hayat var mı sorusuna cevap aramıştır.

Dünyalite

Yüzyılın Sanatçı Ermişleri
En Etkili 30 Spiritüel Gelişim Kitabı
Matrix Filmindeki Tasavvuf Felsefesi
Paylaştıkça çoğalır.

Yüzyılın En Etkili 10 Spiritüel Kişisi” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DUNYALITE