Meleklerin Hakikati: Baş Melekler

Melekler…

Neale Donald Walsch’a göre aslında tüm insanlar Tanrı tarafından gönderilen birer melektir. Her biri belirli bir görevle hayatınıza girer.

Ne kadar farkında olursanız o kadar iyi bilirsiniz bu kişileri. Siz fark etmeseniz de bu görevliler ruh düzeyinde bilinmektedir. Buna sakın şaşırmayın! İyi düşünün. Siz bir meleksiniz. Asıl soru, buna inanıp inanmadığınızdır.

Tüm melekler sizde saklıdır. Baş melekler başınızdadır mesela. Her ne ararsan kendinde ara.

  1. Cebrail – Ağız
  2. Azrail – Gözler
  3. Mikail – Kulak
  4. İsrafil – Burun

Baş meleklerin baş harflerinden CAMİ kelimesi oluşur. Cami kelime anlamı olarak nedir? Toplayan, bir araya getiren. İçine alan, içinde bulunduran demektir. Herşey insanda sır olarak toplanmıştır. Melekler de buna dahildir.

Ahmed Hulusiye göre ise melek denilen şey, evren içre evrenlerin hakikati olan kuvvedir. Yer aldığı boyuttaki işlevine göre isim alır. Çoğu zaman, veritabanına veya şartlanmana göre oluşmuş kavramlar dolayısıyla, bir kısım kelimelerin gerçekte ihtiva ettiği anlamlardan perdelenir, yanlış fikirlere saplanırsın; bunun hiç de farkında olmazsın!

Şurası çok ilginçtir. Peygamberin işaretine göre “Yağmur damlası iki melekle yeryüzüne iner”. Yağmur damlası denen suyun aslında Hidrojen ve Oksijen olarak adını koyduğumuz iki kuvveden (melekten) meydana geldiğinden bahsedilir. Beyin, kendi derûnundan gelen melekî kuvve(?) ile programlanır, (fıtrat)İşlevi ve geleceği bellidir!

Meleklerin tabiatı gereği manevi varlıkları arasında özelliklerine göre hiçbir kısıtlamaları bulunmaz. Bunun en temel sebebi görevleri yerine getirebilmesi için gerekli yetkiyi Yaratıcıdan almış olmasıdır.

Bu gücün farklı bir yerden geliyor olması onların aciz ve zayıf birer varlık olduğunu göstermez. Bu yetki sonsuz bir oluşumdan geldiği için kapasitesi ve sınırı dahi sorgulanamaz. Onların her biri kendine özel olup, eşi ve benzeri yoktur. 

Meleklerin gücünün dışa vurumu aslında Tanrının bir yansımasıdır. Bu yansımada ki vurgu insanoğlu ile aralarındaki farkın derecesini ortaya koyar.

Dünyalite

Çakra-ların Hakikati ve Nefs Mertebeleri
Ölmeden Önce Ölmek Nedir?
Frekans Seviyeleri
Paylaştıkça çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DUNYALITE