Sonucun Değil, Sürecin Kendisi: Logos

İnsanoğlu neden bilim, matematik yapar? Mantıklı olduğu için denilebilir. Peki mantık nedir? İçgüdüsel bir şey midir?

maya rakamları

İnsanın kendi içinde bulduğu bir şeydir. Bu durumda mantık evrenseldir. Tüm argümanlarıyla sana bir şey anlatabilirsem ve bu bana, size mantıklı gelmediyse o zaman argümanlarda bir sorun var demektir. Bu nedenle bilim herkes için doğru olan bir sonuca ulaşılabileceğine inanılarak yapılır. Yani yer çekimi mantıklıdır. Çünkü herkes için farklı değildir.

Logos Nedir?

Logos diye bir kavram var. Mantık her yerdedir. Etrafımızı çevreler. Onun sayesinde buraları anlarız. Mantık sayesinde yürümek, konuşmak size anlamlı gelir. Mantık anlam verir. O tekildir.

2+1 toplamı 3 eder. Bu mantıklıdır. Logos bu arada 2+1 in 3 ettiği üzerine kuruludur. Peki mantıklı olan şey sonucun kendisi midir?

Mantıklı olan şey sonucun değil, sürecin kendisidir.

Yani 2+1 in 3 etmesi olan kısım mantıklıdır ama 3’ün kendisi tek başına mantıktan ibaret değildir. Asıl soru şudur. Elinizde sonucun kendisi varsa yani 3 zaten elinizdeyse 2 ve 1’i toplar mısınız? İnsanoğlu son sorunun cevabını verebilmişse tüm gerçek tekilliğe ulaşan sorunun cevabını verebilmişse logosa olan ihtiyacı kalır mı? Gerçek bilginin sağlamasının doğru olup olmadığını logosla anlarız diyebilirsiniz. Ancak elimizde 3 zaten varken 2+1 toplamaya gerek var mı?

Eğer tekillik varsa mantıklı bir anlamlandırmaya ihtiyaç kalır mı?

Mantık içerisinde sonsuz sayıda fikir barındırır. Bu fikirleri alıp ileriye götürmezseniz, üzerinizde kalırsa bu logosun dışında bir davranış olur.

İnsanlar fikirlere sahip olup sahiplenmek ister. Bu şekilde olduğunda hareketleriniz logosun dışına çıkar. Halbuki fikirler dışarıdan gelir. Bunları kendi fikirleriniz olarak zannetiğinizde bu sizi bulunduğu düzlemden ayırır ve ego dediğimiz şeyi oluşturur. Fikirler durgun şeylerdir. Fikirler sonuç taklidi yapan gölgelerdir. Alıp onları benimsediğinizde durgun bir hale geçersiniz. Logosun asıl amacı olan ilerlemeyi yani 2+1’i toplamayı yapamazsınız.

İnsan kavramakla yükümlüdür. Fikir edindikçe ve bu fikirleri kendi kişiliğine entegre ettikçe o kişiliği başkalarından aldığı fikirlerle büyütüp kendi özünüzden daha ayrı bir şey oluşturuyor. İşte psikolojide buna Ego denir.

Logos iki tarafı kesen tehlikeli bir kılıçtır. Ancak aslında kılıca gerek yoktur.

Paylaştıkça çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

DUNYALITE