Bilimin En Büyük Amacı: Füzyon ve Rezonans ile Yaratım

Füzyon Nedir?

Füzyon kelime olarak 2 temel elementin birleşip farklı bir element, madde oluşturması olayıdır. Füzyon güneşte hali hazırda olmakta olandır.

Yani 2 tane hidrojen atomu birleşerek helyuma dönüşmektedir. Helyum tek bir atomdan oluşması dolayısıyla da geriye kalan kütle kaybından enerji oluşur. Güneş enerjisi buradan gelir.

Füzyon olayı bilim adamlarının çok ilgisini çeker. Çünkü füzyon sayesinde neredeyse sonsuz güçte bir enerji kaynağımız olabilir. Aynı zamanda istediğimiz maddeyi yapabiliriz. Dünyadaki maddelerin çoğu dünyada oluşmamıştır. Güneşte oluştukları için burada bulunurlar. O füzyon reaksiyonu sırasında o kadar temel ve farklı madde dizilimleri oluşturabilirsiniz ki elinize bir gezegen bile geçebilir. Bu yüzden bilim adamları bununla ilgilenmişlerdir. Hem enerji bakımından hemde bu simya özelliği bakımından soğuk füzyonu araştırmışlardır.

Füzyon denilen olay çok yüksek ısılarda ve kütlelerde oluşan bir olaydır. 2 hidrojen atomunu birleştirerek helyum atomuna dönüştürmek için çok yüksek kütle ve enerjiye ihtiyaç vardır. Yani bu dünya üzerinde o enerjiyi sağlamış olsaydınız bir felaket olurdu. Örnek olarak güneşin yüzeyinden bir toplu iğne büyüklüğünde madde alıp dünyaya koymuş olsaydık o bölgede yaşam tamamen bitmiş olacaktı. Bu nedenle bilim adamları soğuk füzyon araştırması yapmışlardır. En başta bilimsel kaynaklara göre araştırma yapılırken sonrasında gerçekleşmesi çok zor olan bir idea halini almıştır.

Soğuk füzyonun şu an geldiği noktanın pek bir önemi yok. Bazı kurumlar bunu başardığını söylüyor ancak patent haklarından dolayı Nasa ve diğer bağımsız kurumların incelenmesine izin verilmiyor.

İlk soğuk füzyonun elle tutulur verisi 1989 yılında döteryum çekirdeklerini oda sıcaklığında yapabileceklerini belirtmişler ancak bilimsel kanıtı bulunmamaktadır. Buradaki önemli nokta bu işin yapılıp yapılmamasından ziyade bilim adamlarının bunu neden yapmaya çalıştıklarının anlaşılmasıdır. Enerji ve madde bakımından dünyayı kurtaracak olan şeyin soğuk füzyon gerçeği olmasındandır.

Füzyon sayesinde istediğiniz maddeyi yapabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar altın, yiyecek, üretim..ham maddenin sonsuz bir kaynakta olmasıdır. En büyük amaçlardan bir tanesiydi.

Buradaki felsefi duruşu anlamak önemlidir. Bilim adamları dünyayı kurtaracak olan şeyi, maddenin en düşük hallerinden yani güneşte bulunan hidrojen elementlerinden yapmaya çalışmalardır.

Bu felsefeyi günümüz ışığında daha güzel bir noktaya getirdiğimizde karşımıza rezonans kavramı çıkar. Sicim teorisi derki kuarkların en alt birimleri sicimlerdir. Yani frekansın etrafını sarmalayan sicim denilen en küçük madde birimidir.

Rezonans Nedir?

Rezonans bir dalgayı, frekansı belirli aralıklarla tekrarlayarak güçlendirmektir. Örnek olarak salıncak sallanırken fark ederseniz salıncak en tepe noktaya geldiğinde onu salladığınızda daha da hızlanır. Öteki türlü diğer noktalarda yapılan itmelerde frekansı bozulduğu için salıncak yavaşlayacaktır.

Rezonans sayesinde bazı ses sanatçıları bardak kırabiliyor. Birçok hayvan yönlerini bulabilir. Sicim teorisi derki maddenin en alt en temel şeyi frekanstır. Füzyon olayını bir kenara bıraktığınızda gerçekten bir madde üretmek istiyorsak rezonansları etkisi göz ardı edilemez. Doğru frekansı vererek bir maddenin yapısını tamamen değiştirebilirsiniz. Sicim teorisi derki madde bu frekansın içindedir.

Peki bu rezonans hangi araçlarla verilebilir? Yani elektromanyetik bir atım yaparak mı? Bu bir yol ve mantıklıdır. Fakat hepimizin elinde elektromanyetik atım yapabilen araçlar zaten vardır. Biz buna BEYİN diyoruz. Beyin elektrik ile çalışır, periyodik olarak elektrik dalgası gönderebilir. Uykudayken dalgalar daha düzenli gelir. İnsanların beyin dalgalarının düzenini ölçen araçlar vardır. Bu dalgalar dışarıya doğru rezonans sağlar. İnsanlar düşünerek etrafı değiştirirler. Gözlemleyerek gözlemledikleri evreni değiştirirler.

Bilimin en büyük amacı, gelebileceği son nokta soğuk füzyondur. Size diyorum ki İNSAN o en üst noktadadır.

Paylaştıkça çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

DUNYALITE