Çakra-ların Hakikati ve Nefs Mertebeleri

Tasavvufa göre insanda 7 Nefs mertebesi bulunur. Aynı şekilde uzakdoğu felsefelerinde de insanda gizlenmiş 7 çakra enerji alanı olduğu bilinir.

7′ nin manası; 7 tasavvufta Allah’ın yaratıcı eli demektir. Yaratılan her şey yedidir. Yedi kıta, yedi renk, yedi ses, yedi gün, yedi çakra, yedi dini bayram (3 ramazan 4 kurban) yani ne yarattıysa yediden yarattı Allah.

Diyaframdan aşağısı dünya, diyaframdan yukarısı ahiret.

Her yedi yılda vücudumuzun %98 i yenilenir.

Yedi kat gökyüzü vardır. Yedi katlı cennetten bahsedilir. İnsanın kafa tasında bile yedi delik vardır. Bunların hiçbiri tesadüf değildir.

Sekiz sonsuzluğu, dokuz ise aşkı simgeler.

Çakraların Anlamları

1.Çakra; Kişisel güvenlikle ilgilidir. Bu merkezde bilinç, güvenlik için gerekli olduğuna inandığı şeylere takılır kalır. Dolayısıyla kişinin enerjisi en alt düzeyde seyreder. Kişi hep bir şeylere takılır kalır. Algısı çok düşüktür soyutu algılayamaz. Manadan uzaktır. İnançları zayıftır. Çıkar üzerine ilişkiler kurar ve ilişkileri uzun soluklu olmaz.

2.Çakra; Enerjisini bu merkezde yoğunlaştıran kişi varlığının ancak küçük bir bölümüyle ilişki içindedir. Bilincin bu düzeyinde anlık zevkler yaşanır. Çünkü bu düzeyde sürekli kendini çevreyle kıyaslama vardır.  Alınganlıkları, birikmiş öfkeleri ve hep birilerinden şikayetleri vardır.

3.Çakra;  Bu bilinç düzeyine gelen kişinin bilinci insanları yönetme, prestij, zenginlik, gurur, statü ve politik güçle meşgul olur. Çevresine sürekli emreden, insanları ikna etme çabası, güç merkezindedir.  Kişi kendi hakikatini bulduracak rehberini bu bilinçteyken tanıyabilir ancak… Hakikat bilgisini almaya ve anlamaya başlayan kişinin bilinci zamanla yükselmeye ve değişmeye başlar.

4.Çakra;  Aydınlanmış bir rehber bu bilince gelen kişiyi bir an önce bir üst bilince geçmesi için yardımcı olur…Bu merkezde uzun kalınmaz. Ledün ilminde bu bilinç durumuna CEM mertebesi denir.  Bilinç yükseldikçe sevgi enerjisi de artar. Sevme duygusu artan kişinin bağışıklık sistemi güçlenir ve bu durum doğal olarak ta bedene sağlık olarak yansır.

5.Çakra;  Ledün ilminde bu bilinç durumuna Hazret-ül Cem mertebesi denir. Bu bilinç durumu kişiye büyük bir bereket sunar. Kişinin her şeyden ve Allah’tan razı olduğu bilinç durumudur. Boş gereksiz konuşmaz, söylediğini özünden söyler. Onun söylediği her şey bir dua niteliğindedir.

6.Çakra;  Ledün ilminde bu bilinç durumuna Cem-ül Cem mertebesi denir. Bu bilinç durumunda olan kişi hiç bir şey için bir yorum yapamaz. Bu merkeze ulaşanlar gördüklerini kendinden ayrıştıramazlar yorumsuzca kendilerini seyir halinde olurlar. Burası Allah’ın kişiden razı olduğu mertebedir.

7.Çakra;  Ledün ilminde bu bilinç durumuna AHADİYET denir. Bu merkezde kişi her şeyle bir olur. Kişi artık kendini gözlemleyemez. Beden, zihin duyular ve farkındalık bir bütündür.

***

Her yedi yılda bir dönem kapanır yeni bir dönem açılır. (0-7 çocukluk. 7-14 ergenlik. 14-21 okul eğitim. 21-28 aşk evlilik. 28-35 çocuk sahibi olmak. 35-42 kendini aramak. 42-49 kendini bulma) Kendini 50 yaşına kadar bulamayan birinci evreden yeniden başlar.

Nefs Mertebeleri Nelerdir?

l. Nefs-i Emmâre:

Bu fena ahlâkların kökü şu on iki ahlâktır ki, bunların sahibi yani bu ahlâklarla mütehallık olan kimse, nefs-i emmâre denilen en aşağı duygulu ve insaniyetten nasibi hemen hemen hiç yok denilecek kadar ve pek ehemmiyetsizdir. Bu kötü ahlâk sahibinin yeri, (Allahü a’lem) dünyâda da cehennemdir âhirette de cehennemdir. Her ne kadar bilgisi çok olsa ve çok da zengin olsa ve çok da şöhreti olsa, hiç de makbul-i ilâhî olan bir kul değildir.

Kısaca oniki sıfat;

Şirk- Küfür- Cehalet- Gaflet- Büyük günahlar- Kibir- Hırs- Buhul- Şehvet- Haset- Gadab- Kin

2. Nefs-i Levvâme

İnsan bu nefs-i emmâreden imân etmekle kurtulmuş sayılır amma, levvâme denilen ikinci mertebedeki nefis de emmâreye pek yakındır. Arada ufak bir iki çizgi farkı vardır. Bunun elinden kurtulmağa çalışmazsan pek çabuk yine emmâreliğe düşebilirsin. Bu nefis bazı kere ruhun nuru ile nûrlanıp ruha muti olur, bazı kere de isyan edip pişman olur. Bu nefis müminlerden isyan edenlerin ve cahillerin nefisleridir. Tehlikeli bir nefisdir.

Bu nefs-i levvâmenin sıfatları şunlardır:

Fısk- Cehl- Ucub- Uyku- Yemek içmek sevdası- Hırs- Kahr u nedamet – Giyjnme süslenme sevdası- Lağviyat

3. Nefs-i Mülhime

Bir nefisdir ki, Hak Teàlâ Hazretleri ona ilim ihsan eder ve bu nefis âlimlerin nefsidir diye buyrulmuştur. Sıfatları şunlardır:

İlim- Tevazu- Tevbe- Sabır- Şükür- Sehavet (cömertlik)- Kanaat – Tahammül

4.  Nefs-i Mutmainne:

Bu bir nefisdir ki, Allah Teàlâ’nın izniyle kalb ruhun nuru ile nûrlanıp kötü huyları sıfatlan terke dip ahlâk-ı hamide ile muttasıf olur. Cenâb-ı Hak cümlemizi bu güzel nefisle ve güzel ahlâklarla ahlâklandırsın… Âmin!

“Alimlerin, ilimleriyle amel edenlerin nefisleridir” diye buyrulmuştur. Amel, tevekkül, açlık, riyazet, ibâdet, ve tefekkürdür.

Bu mertebedeki, sıfat, kâmiledir.

5. Nefs-i Raziye

İhlas, terk-i mâlâyani, zikr, zühd, vera, keramettir.

Melâike, asker-i İslâm, cennet çocukları, huriler, cennet, burak, cennet esvabları, kevser vesâire, aklın kemaline Allah’a yakınlık, marifeti ilâhiyyeyi tahsil sıfatıdır. Suları yüzüp geçmek, havalarda uçmak, gemiye binip geçmek, ateşte yanıp safâlanmak, âhiret derecelerinin yüksekliği ve münevverlik raziyenin galebe sıfatıdır.

6 .Nefs-i Merziyye

Terk-i mâsivallah, vel-lütfu bi halkillah, vet-tekarrubu ilallah, vet-tefekkürü fî masnûâtillah, ve’r-rıdà bimâ kasemallahü ve marifetullah. Allah’dan gayrisini terk, Onun yarattıklarına lutufla muamele, ona yakınlaşma, yarattıklarını tefekkür ve onun verdiği nimet ve rızıklara razı olmak, onun marifetine ulaşmak.

7. Nefs-i Sâfiye

Nefs-i kâmile ve sâliha dahî denir. Karlar, yağmurlar, dolular, ırmaklar, çeşmeler, kuyular, deryalar, kaynaklar, cümlesi nefsi safiye sıfatlarıdır. Bu makam Hakk’ın kulu ile olan makam-ı esrardır. Peygamberler makamıdır. Yâ Rab şefaatlerine cümlemizi nail eyle…

Dünyalite

Farkındalık Oluşturan 13 Spiritüel Nefes ve Enerji Bilgisi
İyi Hissetmenizi Sağlayacak En Etkili 30 Olumlama Cümlesi
Osho ile Gestalt Meditasyonu
Paylaştıkça çoğalır.

Çakra-ların Hakikati ve Nefs Mertebeleri” için 2 yorum

 • 16 Ocak 2020 tarihinde, saat 21:03
  Permalink

  Muazzam bir anlatım 🌠💗🙏🏻 🕯️ yüreğinize sağlık

  Yanıtla
 • 24 Ocak 2020 tarihinde, saat 22:48
  Permalink

  Mülhime.ilhama açık. Aklın değil artık her işin gönülden yapılması.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DUNYALITE