Tüm Uzayın Özü Tevhid’de mi Saklı?

1.soru; Tüm maddeler proton ve elektron denilen atom parçacıklarından oluşuyorsa bu kadar temel parçacıklar ile maddeler arasındaki fark nasıl olabiliyor? Yani bir şeye 2 proton, 2 elektron ekleyince demir nasıl altın oluyor? Protonlar fazlalaşınca rengi nasıl sarı veya katı oluyor?

2.soru; zaman yok ise neden zaman geçiyor algısı var?

Bu şeylerin cevabı aslında ortak denilebilir. Öncelikle 2.sorudan başlayalım.

Entropi Kavramı Nedir?

Stephan Hawking’in çok güzel bir zaman algısı yorumu vardır. Termo dinamiğin 2.yasası der ki, dışarıdan bir sisteme enerji verilmiyorsa sistemdeki düzensizlik hep artar. Peki düzensizlik nedir? Düzensizlik entropi denilen bir durumdur. Entropi, düzensizlik katsayısıdır. Bir sistemde düzensizliğin her zaman artacağını söyler. Mesela mobilyalar sürekli eskir, zamanla yenilenmez. İnsanlar hep yaşlanır. Düzensizliğin azalması için dışarıdan yüksek miktarda enerji vermeniz gerekir. Etraf düzensizleştikçe bizler  birtakım vakalar olduğu fikrine erişiriz. Bir vaka oluyor ki düzensizleşiyor. Bu vakaların ardı ardına gelmesi ve entropi sayesinde düzensizleşmesi bizde bir zaman algısı yaratıyor. Bizde etrafımızda zamanın geçtiğini hissediyoruz. Halbuki sadece sistem düzensizliği artıyor. Yani bir zaman geçmiyor.

Akla şu soru geliyor olabilir, sistemdeki düzensizliğin artması zamanla olmuyor mu?

Burada da 1.sorunun cevabı vardır. 2-3 protonun yeri değişince koskoca demir nasıl altın olur? 4 tane daha elektron verilse katı halden nasıl gaz olur? Hidrojen ve helyumu ayıran şey gözlemcinin yorumudur. Yani hidrojene 1 tane daha elektron verildiğinde helyuma dönüşüyor. Aslında 1- 2 elektron dışında değişen hiç bir şey bulunmuyor. Hepsi özünde aynı olmasına rağmen manfiestoları birbirinden farklı olduğu için onları farklı maddeler olarak değerlendiriyoruz.

Fiziksel açıdan bakıldığında özünde tüm maddeler aynıdır.

Nokta tüm çizgilerin esasıdır. Evren noktanın sonsuzluğudur.

Bu bizim yorumumuz yüzündendir. Uzay dediğimiz sistem aslında değişmiyor. Durgun bir halde. Fraktal bir yapıda. Atomlarda özlerinde tek yapıda olan şeyler. Yani 1 protonu diğerinden ayıran herhangi bir şey yok. Etraftaki frekansın dalgalanması sayesinde bizlere farklıymış gibi görünüyor. Entropi sorusunun cevabı tam bunun içinde durur. Ortada tek bir frekans var. Fakat biz frekansı buradan duyduğumuzda ayrı, oradan duyduğumuz ayrı yorumladığımız için bir vaka gerçekleştiğini zannediyoruz. Bu olayın ismi X olsun. X olayı, Y olayından sonra geldiği için bizde bir zaman algısı oluşuyor. Halbuki hiçbir olay gerçekleşmiyor. Hiçbir olayda bu yüzden birbiri ardına gelmiyor. Aslında etrafta dalgalanan tek bir frekans var. Biz bunu zaman, mekan ve madde olarak yorumluyoruz.

Yani aslında zaman denilen şey yoksa, madde yoksa, hepsinin özünde tek bir şeyden geldiğine dair kuram ortaya koyabiliyorsak epifani dediğim şey işte burada saklıdır.

Tüm bu uzayın epifanisi teklikte, singularitede, tevhid de, birlikte saklıdır. Ve bu tamamen bilimseldir.

Not 1: Kodlamada da durum aynı değil mi, 0 ve 1 in farklı kombinasyonlarından yararlanılmıyor mu?

Not 2: Yani farklı frekansa ve dalga boyuna sahip olan sicimler farklı maddeleri oluşturuyor, her şeyin temelinde frekans varsa ve her sesin de bir frekansı olduğuna göre Allah’ın farklı isimleri – esmalarının tecelli etmesi farklı maddeleri oluşturuyor demektir.

Paylaştıkça çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

DUNYALITE