Serebral Korteksteki Bilgi ile Beyni Manipüle Etmek

Bilgi düşündüğümüz anlamda insandan insana aktarılan sözlü veya yazılı veri değil, gerçekten tüm evrenin birbirleri ile olan etki ve tepkisinin kaydıdır.

Data, çoğul bir kelimedir. Yani veriler, bilgilerdir. Fizik bilimine göre bilgi evrendeki bütün etkilerin yarattığı tepkilerdir. Bunların bir yerlerde durmasıdır. Bilgi öyle bir şey ki; evrenin şu anki bigbang halini görebiliyor olmamızın nedeni o zamanki bilginin korunabiliyor olmasıdır. Bilgi sonsuza kadar evrende korunur.

Şu anda aldığınız nefes evrenin bir yerinde kayıtlı haldedir. Çünkü nefes aldığınızda burnunuzdan içeriye giren oksijen odadaki oksijenin azalmasına ve buda bir etki olarak başka şeylerin tepkimesine yol açar. Evrende bazı şeyler aslında bu sayede değişir. Bu değişim öyle kalıcı bir etki yapıyor ki, evrende kayıtlı kalıyor. Biz buna entropi diyoruz. Her etki sistem içerisinde bir tepki yaratıyor ve düzensizleşmesini sağlıyor. Bu düzensizlik kalıcı oluyor. Entropi hep ileri gidiyor.

Bilginin evren içerisinde korunmasından ziyade evreninin kendisi zaten büyük bir bilgi, datadır. Hem içerisindeki etkileri, tepkilerin bilgileri tutulur hem de evrenin tamamı bir data olarak korunur.

Her kanunun istisnası olduğu gibi bilginin kalıcılığının da bir istisnası vardır. Kara delikler…Kara delikler öyle varlıklar ki, evrenimizdeki bilginin tutulduğu objelerin, enerji formları ve madde formların hepsini içine çeker. Onun içerisinde madde en temel haline dönüşür. Kuantum fiziğin ilgilendiği o atom altı parçacıklarına dönüşüyorlar. Evrende yaşanmış birçok bilgi kara deliklerin içerisinde saklanıyor.

Teoriye göre kara deliklerinde bir ömrü vardır. O kadar yüksek entropiye sahip ve bu kadar büyük bilgi taşıyan kara delikler yok olurlarsa sahip oldukları tüm bilginin kaybolacağı anlamına gelir. Bir bilgi kaybolursa varlığın kendisi yok oluyor olarak düşünebilirsiniz.

Sistemdeki tek istisnalar kara delikler değiller. Bundan önce singularity halinde olan bilgisayarlardan bahsetmiştik. Bu bilgisayarlar içerisindeki vakalar, olaylar evrenin kendisine değil, bilgisayarın içerisinde o dönemin teknolojisi ne olacaksa onun içerisine kayıt olacaktır. Bunun evrende yarattığı bilgi ne yazık ki tutulamayacaktır. Sanal dünyadaki bilgi evrene yansımadığından dolayı o vakalar olmayacaklar.

Bilgi evreni anlamamız için en önemli şeydir. Bilgi evrende tutuluyorsa bizim ona en hızlı biçimde ulaşmamız gerekecek. Çünkü singular halde yada kara deliklerin yok olmaları sırasında bilgiyi kaybedebiliriz. Bilgiyi kaybedersek şu olur, hani bilimin en büyük amacı her şeyi bilmekti. İşte her şey bilinemez durumuna gelebilir. Bu durum determinizim açısından bir felakettir.

İnsan zihni bilginin evrende dolaşan çok küçük bir kısmını almaktadır. Serebral korteksin evriminde biz sadece bilginin işe yarar kısmı ile ilgileniriz. Mesela görünebilir ışık, gerçek ışık dalgalarının çok küçük bir kısmıdır. Aynı şekilde duyulabilir ses, gerçek ses dalgalarının çok az bir kısmıdır.

Duyu organlarımızın da ötesinde beynimizin de çalışma prensibi sadece işe yarar bilgiyle orantılıdır. Şu an bu yazıyı okuduğunuz ekranın etrafındaki her yeri aslında flu görüyorsunuz. Ekrana odaklandığınız için beyin etraftaki her şeyi flu yapar. Flu yapmasının yanında oradaki olaylarla ilgilenmenizi imkansız hale getirir. Eğer yaşamınızı tehdit edecek bir olay olmuyorsa ekranın dışındaki flu alanı hiçbir şekilde görmüyorsunuz.

Peki beyin neden bunu yapıyor?

İnsanın bilgi değerlendirme ve eleme kısmı serebral korteskte meydana gelir. Benliğin bulunduğu yerdir. İnsanın benliği aslında o kadar aciz ki etrafındaki o kadar varlığın çok küçük bir kısmını gösteriyor olmasına rağmen çok karmaşık bir varlık gösteriyor ilüzyonuna kapılmanızı sağlıyor. Halbuki serebral korteksi kandırmak çok kolaydır. Evren onu hiç durmadan kandırıyor. Hayata tutunmanız için size güzel ayrıntılar veriyor.

Eğer matematik bilimine dair güveniniz varsa loto oynuyor olup ta dışarı çıkmanızın imkanı yoktur. Çünkü dışarıda sizi birinin bıçaklaması, araba çarpması hatta uçağın üzerinize düşmesi olasılığı lotonun size çıkması olasılığından fazladır. Ya loto oynamıyor olmanız lazım, yada ondan umutlanmamanız lazımdır.

Peki neden biz bir aracın bize çarpacağı ihtimalini es geçip, lotoyu kazanacağımız ihtimaline geliyoruz?

Çünkü serebral korteksimiz bize hayata tutunacak bir şekilde oyunlar yapıyor. Kendimizi iyi hissedelim diye zaten aldığımız minik miktardaki bilgileri bile manipüle edip yalan hale getiriyor.

Bizler varlıklarımızı onurlandırmak için kendimize yalan söyleyen zihinlere sahibiz. Attığımız her adımda kendi varlığımızı onurlandırmaya çalışıyoruz. Bu yazıda dahi onlarca ego patlaması vardır. Bu yazı kendi varlığımı onurlandırmak adına var. Bunun aslında evrende var olan bilgiye ne kadar büyük bir hakaret olduğunu matematik ve fizik bize gösteriyor.

Bizler birkaç saniye daha fazla yaşayabilmek için kendine yalanlar söyleyen kocaman beyinlere sahip varlıklarız.

Epifiz Bezi: 3.Göz ile Kalp Gözünün Açılması
Melatonin: Ruhu ve Bedeni Düzenleyen Hormon
23 Spiritüel Sembol ve Sır Bilgisi
Ölüm: Yansıma Olmadığını Anlama Anı
Paylaştıkça çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DUNYALITE