İçe Dönüklerin Dünyası: “INFJ” Kişilik Tipi

Dünya nüfusunda sadece %2‘sinin sahip olduğu “INFJ” kişilik tipi bulunmaktadır. Peki bu “INFJ” nedir ve bu yüzdeliğin içerisinde sizde bulunuyor musunuz?

INFJ kişilik tipi ne demektir?

INFJ kısaca bakılacak olursak içe dönük, duyumsal, his odaklı ve yargılayıcı kelimelerinden oluşmaktadır. 

 • I – Introvert (içe dönük)
 • N – Intuitive (duyumsal)
 • F – Feeling (his odaklı)
 • J – Judging (yargılayıcı)

Gözlemcilik ve merakçı oluş ağır basmakta olup, sakinliği tercih eden kişilerdir. Sosyal bağlantıları mantıktan daha fazla önemserken, her zaman büyük parçayı görüp onun farkında olurlar.

 • INFJ kişiliği haricindeki insanlar yaşamlarında ki bir çok şeyi fark etmezken, bu kişilikte olanlar bunun her zaman farkındadır.
 • Empati yetenekleri çok yüksektir, idealist ve kararlıdırlar. 
 • Kararları ani almazlar ve her şeyi detaylı olarak incelerler, karar süreçleri uzundur.
 • Stres altında kendilerini kontrol edemezler.
 • Yeni öğrenmiş oldukları bilgileri duyguları ile bağdaştırırlar.
 • Yorum ve geri bildirimlere açık oldukları kadar tavsiye vermeye de meraklı insanlardır.
 • Karmaşık sorunları rahatlıkla çözebilirler.
 • Doğayı severler ve doğa alanında kalmayı tercih ederler.
 • Negatif alanda bulunmak yerine pozitif alanları seçerler.

Savunucu kişilik tipi nadiren gözüken bir olguyken bu kişilikte ki insanlar yardım etmeye çok fazla açıktır. Hedefleri vardır ve gerçekleştirmek üzere her zaman yollarında devam ederken dünyaya mutlaka izler bırakırlar.

Dünya dengesini sağlamak için vardırlar ve bu yolda hassasiyet ile devam ederler.

Kendilerini farklı olarak tanımlayan bu kişiler diğer kişilerin onlar gibi düşünmediği-olmadığını bildikleri için genellikle yalnız olmayı tercih etmektedirler. Empati oranı yüksek olduğu için diğer insanlara muazzam destek ve yardımda bulunurlar. INFJ kişiliği bu duygu ile yaşamaktadır.

Doğrunun peşinden ayrılmazlar her şeyin en doğrusunu bilmek isterler ve yaparlar, başarıya bu şekilde ilerlerler.

Infj olan kişilerin sayısı nadir olmasına rağmen bir çok kişi aslında bu duyarlılığa sahiptir. Bir çoğumuz bu özelliklerin hepsini bir arada taşımasakta yardım etmeyi, savunuculuğu ve empatimizi geliştirmişizdir. Infj kişiliğine sahip olup olmadığımızı ve infj kişiliğinin nasıl oluştuğunu da bu yazımızda öğrenmiş olduk. Her insan bir birinden farklı olduğu gibi kişilik, düşünce ve duyguları da farklıdır.

İrem Demirense

Dünyalite

Diğer Yazılar:

5 Ana Kişilik Boyutu

Barnum Etkisi: Falların Ardındaki Gerçek

Paylaştıkça çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DUNYALITE