Şimdinin Gücü ve Hakikat: Nasıl Anda Kalınır?

Şüphe duyulmaz gerçeklik ve mutlak hakikat. Bu iki kavram Türkçe içerisinde çokta ışık yakmıyor denilebilir. Ancak bu bir felsefi olgudur.

Şüphe duyulamaz, gerçek bilgi. Bu bilgi bilimsel değildir. Nedeni ise bilimimiz yanlışlanabilme üzerine kuruludur. Bilimde bu bilginin geçerli olmadığını da gösterebileceğiniz yollar olmalıdır. Daha önce dediğimiz gibi gerçekliğimizi şüphe ve korku üzerine kuruyoruz. Bu şüphede bilimsel yöntemin en gerçek olgularından biridir.

Mutlak hakikat nedir?

Sabit alabileceğimiz bilgidir. Yani öyle bir bilgidir ki herhangi bir şekilde şüphe götürmez. Kesinlik çok barizdir ve bunu sabit alabilirsiniz. Mutlak hakikat, olan şeydir. Gözlemlenen şey değildir. Asıl olandır. Varlık veya yokluktan da muaf olandır.

Peki olan vaka nedir? Zamanın ve termo dinamiğin yardımıyla mutlak hakikatin nerede olduğunu bulacağız. Gözlemlemek için önce onun nerede olduğunu bilmemiz lazımdır. Olan vaka şu an bulunduğumuz görünür zamanın içerisinde değildir. Felsefe zamanın yokluğunu anlatırken şöyle bir tezle anlatır. Geçmiş zaten çoktan bitti, gelecekte henüz olmamıştır. Bu durumda şu an denilen an, geçmiş ve gelecekten başka bir şeydir.

Bir zaman çizgisi çizelim. Bu çizginin bir ucu geçmiş, diğer ucu gelecek ve ortası ise şu an olandır. Bizim algımız geçmiştedir. Çünkü biz olan vakayı olduğu anda anlayamayız. Peki biz anlayana kadar neler olur? Algımız zaten geçmişinin tamamını göremez bir kısmını unutur. Biz geçmişin bir bölümünde dururuz. Olan vaka ile bizim algıladığımız vaka arasında bozulma olur. Çünkü biz o vakayı yorumlarız. Biz hep vakaları geçmiş algısı ile yorumladığımız için asla şu an olan ana gelemiyoruz.

Entropi etkisi nedir?

Aynaya baktığınızda bile aynada ışığın çarpmasıyla geçen süre arasındaki farkı görürsünüz. Hiçbir zaman kendinizi tam olarak göremezsiniz. Çok az zaman geçiyor diyebilirsiniz aslında şu andayız diyebilirsiniz. Daha önce entropi kavramından bahsetmiştik. Entropi, bir sistemin bozulma katsayısına verilen isimdir. Yani sistemdeki düzensizliğin artma katsayısıdır. Entropi ne kadar fazlaysa düzensizlik o kadar artar. Entropinin artı sonsuz olduğu düzlemler düşünün. Tek bir anda tüm sistem sonsuz düzensiz hale gelir. İşte evrenimiz artı sonsuz derece entropi ile çalışıyor olabilir.

Şimdinin gücü ne anlama gelir?

Bizler o nedenle asla olan vakaya bakamayız. Olan vakanın geçmişteki halini artık olmayan halini görürüz. Bu yüzden zamanın varlığı veya yokluğu büyük bir tartışma konusudur. Gördüğümüz yaşadığımız evren çoktan yok olmuş bile olabilir ve biz bunun ayrımına henüz varmamış olabiliriz. Çünkü biz artık olmayan bir zamandayızdır. Bizim algılarımız, egolarımız ve duyu organlarımızı kullanarak bize olmayan bir zaman yani bir illüzyon yaşatıyorlar. Gelecekten de bahsedemeyiz çünkü o henüz olmadı. Yani yaşadığımız zaman yok. Biz şu ana hiç erişemiyoruz. Şu anda mutlak hakikat yani olan gerçek şey var. Hep şimdinin gücünden bahsedilir. İşte şimdinin gücü budur.

Nasıl an-da kalınır?

Egonuzdan tamamen koptuğunuz da, yorumlamaktan ve algılamaya çalışmaktan kurtulduğumuzda şu ana biraz daha yaklaşırız. Ne kadar az yorumlarsak o kadar az illüzyon görürüz.

Mutlak hakikati bulduğumuzda emin olun şüphelenmeye gerek kalmayacak.

Önizlemeli Hayatlar: Anda Kalmak Ne Kadar Zor?
4 Anlaşma ile Hayatı Dönüştürmek
İsveç’in Lagom Felsefesi: Mutlu Yaşamın Şifresi
Paylaştıkça çoğalır.

Şimdinin Gücü ve Hakikat: Nasıl Anda Kalınır?” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

DUNYALITE