Karanlık Madde: Evrende Bilgi Aktarımı Nasıl Yapılır?

Bilgi nedir? Bilgi nasıl aktarılır? Yani data, veri..Varlığın özünü içeren pakete bilgi denir. Bilgi, evrende birden farklı şekilde aktarılır. Mesela titreşim yolu ile aktarılır. Konuşma ve ağızdan çıkan sesler ile veya bir cismi ittiğimizde o cismin yüzeyinde oluşan etki ile oluşan titreşimlerdir.

Gözlemlemek ve evrenin hareketi için bilgi gereklidir. Yani bu itme bilgisini cisme aktaramıyorsam orada itme ile ilgili olan fizik kanunları çalışmaz. Fiziği, evreni tetiklemek için bilgi verilmelidir. Her yerde işleyen yer çekiminin eğer bilgi cisme aktarıldığında nasıl işlemediğini gösteren ufak bir deney vardır.

Metal halkalardan oluşan cismi yukarıdan aşağıya bıraktığınızda en altta kalan metal halkalar cisim bırakılmasına rağmen düşmezler. Çünkü tepedeki bırakma bilgisi henüz alttaki metal halkalara aktarılmadığı için düşme gerçekleşmez. Bilgi evrende ilerlediğinde sadece gözlemcinin gözlemini tamamlamakla kalmaz aynı zamanda evrenin fizik kurallarını tetikler.

Peki bilginin en hızlı aktarım yolu hangisidir?

Bir zamanlar bunun cevabı ışıktı. Ancak öyle değil. Elimizde atom çifti, quark denilen bir fenomen var. Quark çifti nasıl işler? Bir atomun quark çiftinde, çiftlerden birisini tetiklemekte kullandığımız bilgi diğerini de değiştiriyor. Yani quarklardan birini hareket ettirdiğimizde evrenin neresinde olursa olsun diğer teki de aynı şekilde hareket ediyor. Buradaki tetikleyici bilgi diğer tarafa sonsuz hızda gönderiliyor. Bunun nasıl olduğu pekte çözülebilmiş değil. Elimizdeki teoriler diyor ki bu 4 boyutlu gözlemden dolayı olabilir. Evrenimiz 3 boyutlu ancak eğer quark çiftleri 4 boyutlu bir yerde bağlılarsa buradan verilen bilgi zaman ve mekandan bağımsız olacağı için sonsuz hızda iletim nedeni olabilir.

Karanlık madde, karanlık enerji nedir?

Peki bu yüksek boyutların varlığından nasıl haberdar olabiliyoruz. Yine sicim teorisinde şöyle bir ayrıntı var. Karanlık maddeden bahsedilir. Evrenimizin çok büyük bir kısmı gözlemleyebildiğimiz bir evren olmayıp karanlık madde-enerjiden oluşur. Karanlık madde kütleye sahip fakat etkileşime giremediğimiz bir maddedir. Yani bilgi aktarımını yapamıyoruz. Karanlık maddeyi tetikleyecek bilgiyi ona veremiyoruz. Burayı gözlemleyebilecek ölçüm aracına sahip değiliz. Sicim teorisyenleri şöyle der; sicimin gözlemlenebilir oktavının üzerindedir. Oktav frekanslarla, melodi ve müzik bilgisi ile alakalı bir durumdur.

Mesela piyano 8 oktav aralığında bir ses çıkarabilir. İnsan kulağı belirli bir aralıktaki ses oktavını duyabilir. Sicim teorisine göre evren aynı bu sesteki frekanslar gibi frekanslarlarla manifesto olduğu için belirli bir oktav aralığı gözlemlenebilmektedir. Bu oktav aralığına biz 3 boyutlu evren diyoruz. Bu oktavın hemen bir üst oktavında karanlık madde bulunsaydı biz kütlesinden belki haberdar olacaktık fakat onunla iletişime geçemeyecektik. Çünkü gözlemleyemezdik. Bizim gözlem araçlarımız bu kadardır. Yani piyanomuz da ki 9. oktavdaki notanın sesinin orada olduğunu bilmemize rağmen piyanodan o sesi çıkaramıyoruz. Bu yüzden onu gözlemleyemiyoruz ve o sesten haberdar değilizdir.

Evrenin çok büyük bir veri aktarımı bizim görmediğimiz bir alanda yapılıyor. Karanlık madde- enerji orada ve bunlar aralarında bilgi aktarıyorlar. Kendilerine ait fizik kurallarını tetikliyorlar. Yani evren içerisinde bir başka evren varmış gibi düşünebilirsiniz.

Evrende o kadar fazla olay oluyor ve biz o kadar fazla olayı kaçırıyoruz ki biz bu evrenin sahibi olduğumuzu iddia edemeyiz. Bu evreni çözümleyebilecek dehalar sanırım bizler değiliz.

Epifani Nedir?
Entropiden Kaçış: Evrendeki Düzensizlikten Kurtulmak
Simulakra: Disneyland ile Dünya Simülasyonu
Paylaştıkça çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

DUNYALITE