Kuran’ın Frekans Boyutu

Kuran’nın orjinal hali ile okunması ve frekans konusunu biraz daha açmak gerekir. Kuran frekansı akla vurgu yapan sürekli aklınızı işletmeyecek misiniz diye hemen her ayetinde vurgu yapmaktadır.

Bu görüş Kuranı bir mantra kitabi haline getirir ki bir çok insan buna inanmaktadır. Sözlerin elbette frekansları vardır ancak bu frekans kişin söylediği sözü kalben anlayıp dilin tasdiki ile söylediği vakit ister arapça ister japonca olsun aynı manadaki frekansı harekete geçirir.

Japon bilim adamının su üzerine yaptığı çalışmalarda her dilde sevgi sözcüğü kullanılsa da yine aynı güzellikte bir su kristali meydana getirmektedir. Bu deney ile ispat edilmiştir ki, kelimelerin frekansı söyleyenin bunu algılayıp tasdik edip söylendiği zaman vuku bulmaktadır.

M. Fikri Sarıcı’ ya göre ise önemli olan niyettir. Kuranın en önemli yanı ses, frekans değil her ayetinin akla vurgu yapıp evreni yaratıcıyı akıl ve kalp ile tasdik ettirmeye yöneltmesidir.

Kur’an ayetleri iki kanaldan insana fayda sağlar. Birincisi kelimelerin orjinal hali ile yüklü olduğu frekans enerji ile direkt bilinç altına hitap eder. İkincisi yüklü olduğu mana itibari üst bilinç kanalı ile kişinin dünyasına yöneliktir. İnsanlar üst beyinde Kur’an ayetleri ile ifade edileni, kelime manasının karşılığı zannettikleri için kendi ana dilleri Arapça olsa da anlayamamaktadırlar.

Bu yüzden Kur’an’ın hükümleri ile algıladığımız yaşam arasında bir uyumsuzluk görüyorsak bu bizim bakışımızdaki sınırlılıktan, yetersizlikten ve Kur’an’ın özünü anlayıp, değerlendirecek veri tabanına sahip bilinç eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü bir insanın bilinci o kitabı yazanın algılama seviyesine gelmeden o kitaptan gerçek anlamda istifade edemez. Sadece o kaynaktan kendi veri tabanının sahip olduğu kapasite oranındakini algılayabilir. Bunun içinde Arapça olmasına rağmen Kur’an’ın ne demek istediğini Araplar da doğru olarak anlayamamaktadırlar.

Kur’an’ı açıklıyorum, tefsir ediyorum diyenlerde Kur’anın kelime anlamını, gramerini açıklamakta, müteşabih ayetlerdeki derin mana boyutlarına ulaşamamakta, genellikle hükümler(şeriat) boyutundan algıladıkları içinde İslam dini hak etmediği bir yerdedir. Kuran frekansı….

Dünyalite

İslamiyette Dini Semboller ve Mecazlar
Çakra-ların Hakikati ve Nefs Mertebeleri
Frekans Seviyeleri
Paylaştıkça çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

DUNYALITE