Gerçeklik Nedir?

Gerçeklik algısı tam olarak öznel bir yanılsamadır, bir yorumdur. Dış çevrede gözlemlenen her durum herkes için aynı olguyu oluşturmuş gibi görünse de aslında hepimiz için farklı gerçeklik sistemleri çökmekte yani var olduğunu göstermektedir.

Bir yandan da söyleyebiliriz ki, beynin işletim sistemi gereğince alınan her veriyi işleyen sinir düğümleri olduğundan, başka bir deyişle retinaya giren ışık spektrumunu göz küresinin arkasında ters olarak/ayna görüntüsünü alarak işleyen bir yapı bu ters çevrilmiş görüntüyü beyindeki görme bölgesine (oksipital korteks’e) iletir ve görüntü burada gerçeklik kazanır. Görmediğime inanmam diyenler neden beyinlerine bu kadar güvenmektedir? Alınan veriyi tam olarak beyin doğru tabiriyle yorumlamaktadır. Çünkü oksipital korteksin veri işleme sistemine “gerçeklik” adını koymuştur ve bu hatalıdır. 

Basit bir örnekle tanımlayalım, elektriği göremiyoruz ama varlığını biliyoruz ve kullanıyoruz ya da wifi dalgalarını aynı şekilde. Evrimin çok daha hızlı ilerlediği bu dönemde asılar sonra insan beyninin ürettiği dalgaları da tıpkı wifi  dalgası ya da şehir elektriğini kullanır gibi kullanmak çok da uçuk bir fikir olarak görünmemeli. Hislerimiz var oldukça dünya ile bağlantıda kalmaya devam edeceğimiz açıktır, ancak tüm realiteyi beynin işlediği de açıktır ve sınırlıdır. 

Duyu verilerini sınırlı spektrumda işleyebilen bir işletimin (sinir sisteminin) tüm gerçekliğe hakim olduğunu iddia etmesinin büyük bir yanılsama olduğu açıktır. O zaman diyebiliriz ki gerçekliğini iddia ettiğimiz her şey gerçekliğin sadece algılanabilir bir parçasını oluşturmakta hem de çok ama çok küçük bir kısmını. Tüm ışık spektrumlarını görebilseydik dünyayı hangi renkte ve hangi boyutta algılardık henüz bilemiyoruz ama en azından gerçekliğin beyinde yansıyan algı yanılsamalarından ibaret olduğunu ve tüm gerçekliğe hakim olmadığımızı ancak bunun mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Isı/sıcaklık, koku, ses, ışık vb gibi algı reseptörlerimiz olmasaydı, dünya mı bizim için yok olurdu yoksa biz mi yokmuşuz gibi algılardık? Sadece hayal etmek bile farklı bir gerçek yaratmadı mı? Peki tüm gerçeklik beyinde oluşuyorsa, algılarımızdan da mı biz sorumluyuz?

Ecem Tuna

Dünyalite

Paylaştıkça çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DUNYALITE